مرا در آغوش بگير هيچ Ù…Ú¯Ùˆ Ùˆ تنها مرا در آغوش بگير نگاهت براي من کافي است تا درک کنم Ú©Ù‡ تو خواهي رفت مرا در آغوش بگير آنچنان Ú¯Ù‡ گويي نخستين بار است آانچنان Ú©Ù‡ گويي امروز هم مرا چون ديروز دوست داري مرا در آغوش بگير اگر بروي فراموش خواهي کرد : روزي … به خواندن ادامه دهید

Advertisements

گذشت آن که تو سالار دلبران بودی خدای عشق من و یار دیگران بودی گذشت آن که ز درگاه خویش می نالید مرا به تلخی و شیرین دیگران بودی