سررسید در ایران‌ از قرن‌ نهم‌ هجری‌ قمری‌ تاکنون

سررسید و تقویم در ایران‌ از قرن‌ نهم‌ تا چهاردهم‌ هجری از قرن‌ نهم‌ تاسال‌ ۱۳۲۹ هجری‌ قمری‌، که‌ استفاده‌ از سال‌ شمسی‌ در ایران‌ رسمیت‌ یافت‌، رویداد تأثیرگذاری‌ در سررسید ایرانی‌ رخ‌ نداد. در حالی‌ که‌ از اواسط قرن‌ چهاردهم ‌به‌ بعد، وقوع‌ چند پدیده‌ ناگهانی‌، یعنی‌ رواج‌ سررسید های جدید، این‌ دوره‌ کوتاه‌ … به خواندن سررسید در ایران‌ از قرن‌ نهم‌ هجری‌ قمری‌ تاکنون ادامه دهید

Advertisements