ولقان حسینی

ولقان حسینی کارشناس ارشد و متخصص تبلیغات و تجارت الکترونیک. کارشناس طراحی اینترنت و تکنولوژی از دانشگاه نوادا، لوس آنجلس (UNLV). کارشناس نرم افزارهای کامپیوتر از موسسه بین المللی آموزش مهندسی اینترنت (IIET). گواهی ایزو 9001 از انستیتو کیفیت خدمات هند (IQCS). گواهی ایزو 9001 در کیفیت خدمات از بریتانیا (BCI). مدیر دفتر تبلیغات و … به خواندن ولقان حسینی ادامه دهید

Advertisements

ولقان حسینی

ولقان حسینی - کارشناس ارشد و متخصص تبلیغات و تجارت الکترونیک. - کارشناس طراحی اینترنت و تکنولوژی از دانشگاه نوادا، لوس آنجلس (UNLV). - کارشناس نرم افزارهای کامپیوتر از موسسه بین المللی آموزش مهندسی اینترنت (IIET). - گواهی ایزو 9001 از انستیتو کیفیت خدمات هند (IQCS). - گواهی ایزو 9001 در کیفیت خدمات از بریتانیا … به خواندن ولقان حسینی ادامه دهید